Pompy ciepła i Rekuperacja

Oferta

1. Kompletny system ogrzewania podłogowego.

 • Dostawa i montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych.

 • Dostawa i montaż rozdzielacza z gniazdami pod siłowniki termiczne wraz z rurociągami zasilającymi.

 • Dostawa i montaż płyt systemowych Rehau Vario

 • Dostawa i montaż rur grzewczych Rautherm S wraz z podłączeniem do rozdzielacza za pomocą śrubunków zaciskowych.

 • Napełnienie i odpowietrzenie instalacji wraz z wykonaniem próby ciśnieniowej powietrzne.

 • Przygotowanie instalacji do wykonania wylewek i tynków.

2. Dostawa i montaż kompletnej kotłowni.

 • Dostawa i montaż wiszącego kotła kondensacyjnego Viessmann Vitodens
 • automatyką pogodową Vitotronic  z zasobnikiem Vitocell.
 • Dostawa i montaż komina systemowego.
 • Dostawa i montaż naczynia zbiorczego, sprzęgła hydraulicznego oraz pompy obiegowej i pompy cyrkulacyjnej.
 • Dostawa i montaż niezbędnej armatury zabezpieczająco-sterującej kotłowni.
 • Podłączenie hydrauliczne i elektryczne kotłowni.
 • Uruchomienie gwarancyjne instalacji.

3. Kompletny system wodno – kanalizacyjny.

 • Wykonanie pionu kanalizacyjnego z rur niskoszumowych Rehau Raupiano Plus.
 • Wykonanie podejść kanalizacyjnych pod przybory sanitarne.
 • Wykonanie pionów wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji w systemie Rehau.
 • Wykonanie rozprowadzeń i podejść pod baterie w systemie Rehau.
 • Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wodociągowej.

4. Kompletny system rekuperacji.

 • Wykonanie koncepcji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej Komfovent REGO 450 VE – EC w wymiennikiem obrotowym i sprawnością odzysku ciepła do 90%.
 • Dostawa i montaż automatyki sterującej C6.2
 • Dostawa i montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych wykonanych w technologii PE Flex oraz z rur sztywnych typu Spiro izolowanych termicznie i akustycznie (Zasilenia rozdzielaczy).
 • Dostawa i montaż skrzynek rozprężnych oraz anemostatów nawiewnych i wywiewnych.
 • Dostawa i montaż czerpni i wyrzutni ściennej.
 • Uruchomienie instalacji.